Geciteerd uit de rapportage:

De provincie Zuid-Holland wil in 2018 een strategieagenda opstellen voor de circulaire economie die richting geeft aan haar activiteiten op dit gebied. Erasmus UPT onderzoekt in dit kader de macro economische impact van de circulaire economie op vijf speerpuntsectoren van Zuid-Holland. De Economic Board Zuid-Holland heeft vijf speerpunten gedefinieerd die gezien worden als groeisectoren: Haven in Transitie, Feeding & Greening Megacities, Hightech & Smart Industry, Safety & Security, Life Sciences & Health. Alle sectoren laten in de afgelopen jaren een groei zien qua werkgelegenheid en toegevoegde waarde (Streng et al; 2018). De impact wordt uitgedrukt in directe en indirecte werkzame personen en toegevoegde waarde. Op basis van een variantenstudie wordt in deze studie de bandbreedte aangegeven waarbinnen de economie van Zuid-Holland zich kan ontwikkelen in een economie, die in meer of mindere mate circulair is.

Er zijn vier scenario’s gemaakt voor het jaar 2030:

  • Fossil world
  • Circular world
  • Circular home
  • Fossil home

Het rapport is online beschikbaar (klik)

About the author

Foresight HQ Team

Leave a Comment