Geciteerd van de website van de WRR:

De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland

De afgelopen decennia is de verscheidenheid naar herkomst onder de Nederlandse bevolking sterk toegenomen. Waar voorheen grote groepen migranten uit een klein aantal landen kwamen, komen er tegenwoordig kleine groepen uit een groot aantal landen. Slechts een minderheid van de inwoners met een migratieachtergrond behoort nog tot de klassieke groepen. In deze verkenning wordt deze nieuwe realiteit in beeld gebracht, inclusief de mogelijke gevolgen daarvan voor sociale samenhang en de economie. Twee vragen staan centraal:

1. Hoe groot is vandaag de dag de diversiteit naar herkomst in Nederland, en welke verschillen zijn er tussen en binnen gemeenten?

2. Wat is het verband tussen diversiteit naar herkomst en de sociale cohesie in een wijk of gemeente, en tussen diversiteit naar herkomst en de economische ontwikkeling van een regio?

Deze verkenning heeft geresulteerd in de volgende eindproducten:

About the author

Foresight HQ Team

Leave a Comment