Geciteerd van de WRR website:

Nederland is toe aan een democratische zelfreflectie. Ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen als de verplaatsing van de politiek, mediatisering, Europese integratie, mondialisering, vervreemde burgers en toenemende maatschappelijke complexiteit nopen hiertoe.

Deze WRR verkenning is online beschikbaar (klik)

About the author

Foresight HQ Team

Leave a Comment