Geciteerd van de WRR website:

Het toelaten van variëteit is een belangrijke voorwaarde voor de overheid om te kunnen leren en om problemen anders en beter te kunnen aanpakken dan voorheen. Het anders inrichten van de besluitvorming kan echter een moeizaam proces zijn. Meestal is het makkelijker om vertrouwde instrumenten en coördinatiemechanismen te gebruiken. In de bundel Leren van de praktijk: gebruik van lokale kennis en ervaring voor beleid (WRR-Verkenningen nr. 12, 2006) worden mogelijke alternatieven verkend.

Het rapport is online beschikbaar (klik)

About the author

Foresight HQ Team

Leave a Comment