Geciteerd van de PBL website:

In de samenleving bestaan sterk uiteenlopende beelden over wat natuur is. Voor de een is bijvoorbeeld een groen bedrijventerrein natuur, voor de ander gaat het om bedreigde soorten en wildernis. Het PBL heeft deze verschillende uitgangspunten vertaald in toekomstbeelden voor natuur (‘kijkrichtingen’) en handvatten voor het beleid. De toekomstbeelden laten zien dat Nederland er heel verschillend kan uitzien in 2040, afhankelijk van welk beleid wordt gevoerd vanaf nu.

De studie heeft geresulteerd in een rapport en een website. Hieronder de directe links naar de vier kijkrichtingen die worden beschreven:

De eindresultaten zijn hier te vinden:

Het rapport Natuurverkenningen

De website natuurverkenningen

Engelstalige versie van de website en samenvatting van het rapport

About the author

Foresight HQ Team

Leave a Comment