Geciteerd van de website van de WRR:

De afgelopen twintig jaar is in alle sectoren van de Nederlandse infrastructuren een zekere mate van commercialisering, liberalisering of privatisering doorgevoerd. Deze regimeverandering ging gepaard met vele, bedoelde en onbedoelde en soms zelfs onwenselijke, effecten. In de verkenning New Perspectives on Investment in Infrastructures (WRR-Verkenningen nr. 19, 2008) worden die effecten vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd.

Door de regimewijziging is niet langer de overheid (alleen) verantwoordelijk voor de vitale infrastructuren in Nederland. Waar voorheen publieke monopolies heersten, worden het eigendom en het beheer van de infrastructuren tegenwoordig gedeeld door meerdere publieke en private partijen. Met de verandering is bovendien meer nadruk komen te liggen op een betere dienstverlening, prijzen, efficiëntieverhoging en meer keuzemogelijkheden voor de consument.

Het rapport is online beschikbaar (klik)

About the author

Foresight HQ Team

Leave a Comment