Geciteerd van de website van het Planbureau voor de Leefomgeving:

De toekomst van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit is met onzekerheid omgeven. Nederland staat aan de vooravond van ingrijpende ontwikkelingen die maar moeilijk zijn te overzien. Denk aan de energietransitie en de voortsnellende datatechnologie, maar ook aan een veranderende samenstelling van huishoudens en verschuivende bestuurlijke verhoudingen. In de Ruimtelijke Verkenning 2019 ‘Oefenen met de toekomst’ heeft het PBL vier scenario’s ontwikkeld om verschillende toekomsten te verkennen. Bestuurders, beleidsmakers en bedrijven kunnen hiermee aan de slag om meer inzicht te krijgen in hoe stedelijke regio’s, infrastructuur en mobiliteit er uit kunnen komen te zien in de toekomst. En wat dit betekent voor beleidskeuzes die nu moeten worden gemaakt en in nieuwe opgaven en keuzemogelijkheden. De Ruimtelijke Verkenning biedt inzichten die de basis vormen voor een geïnformeerd debat over welke toekomst we eigenlijk zouden willen.

Deze verkenning heeft geresulteerd in de volgende eindproducten:

Een eindrapport: Scenario’s voor stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit

De website Oefenen met de Toekomst

Filmpjes van de vier scenario’s :

Een quiz waarmee je kunt kijken wel scenario het beste bij jou past (op de website)

About the author

Foresight HQ Team

Leave a Comment