Geciteerd van de website van het Planbureau voor de Leefomgeving:

Zowel dataonderzoek als ontwerp zijn beproefde manieren om toekomstig ruimtegebruik in kaart te brengen. Een combinatie van deze methodes is daarentegen relatief nieuw. Waar de Ruimtescanner (een kaartontwikkelaar op basis van data en prognoses) voor een gebied bijvoorbeeld een grote mate van onzekerheid aangeeft, kan de ontwerpbenadering (synthese van kennis, analyse en creatieve oplossingen) worden gebruikt om op dat gebied in te zoomen en oplossingsrichtingen te genereren. Deze kunnen vervolgens als optie worden toegevoegd aan de analyses in het ruimtegebruiksmodel. Door de uitwisseling van analyses en mogelijke oplossingsrichtingen kunnen de verschillende benaderingen elkaar zo aanvullen, met als resultaat grondiger, steekhoudender analyses en verfijnde, creatieve oplossingen.

Deze studie reflecteert op verschillende modellen om toekomstig ruimtegebruik in Nederland in kaart te te brengen en heeft geresulteerd in een rapport: Scenario’s in kaart Model- en ontwerp-benaderingen voor toekomstig ruimte-gebruik

About the author

Foresight HQ Team

Leave a Comment