Geciteerd van de WRR website:

Het medialandschap is voortdurend in beweging. Deze dynamiek is enerzijds het gevolg van technologische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen en anderzijds van het mediabeleid en het mediarecht, die de ontwikkelingen proberen bij te sturen. De bundel Trends in het medialandschap (WRR-Verkenningen nr. 7, 2005) bevat een analyse van de economische, sociaal-culturele, technologische en juridische ontwikkelingen die van belang zijn voor de toekomst van het medialandschap.

In de bundel staan de consequenties centraal van de relevante technische, sociaal-culturele, economische en juridische ontwikkelingen voor het democratisch, economisch en maatschappelijk functioneren van het medialandschap op de middellange termijn. Daarnaast gaat het over de gevolgen van die ontwikkelingen voor de grondslagen en uitwerkingen van het mediabeleid van de overheid.

Het rapport is te downloaden via de website van de WRR (klik)

About the author

Foresight HQ Team

Leave a Comment