De Volkgezondheids Toekomst Verkenning is een periode uitgave van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die sinds 1993 elke vier jaar verschijnt.

Voor de VTV 2018 ‘Een gezond vooruitzicht’ is een trendscenario uitgewerkt en daarnaast zijn verschillende thema’s verder onderzocht. De thema’s zijn als trends gepresenteerd:

 • De impact van vergrijzing
 • Gezonder en zieker
 • Druk neemt toe
 • Leefstijl en omgeving
 • Kwetsbare groepen
 • Zorguitgaven stijgen
 • De zorg verandert
 • Nieuwe risico’s
 • Technologie (onder andere robotisering en gentechnologie)

Daarnaast zijn er belangrijke boodschappen geformuleer:

 • Belangrijke opgaven
 • Handelingsopties voor de drie belangrijkste opgaven
 • Kansen en speerpunten
 • Kennisagenda

De VTV 2018 is beschikbaar als download, maar ook te lezen op de website

Daarnaast zijn er op Youtube een paar filmpjes beschikbaar, over de verkenning algemeen en over het trendscenario:

 

Kwaliteit van deze verkenning volgens het Foresight HQ team
 • Methode is uitgelegd en past bij het doel
 • Resultaten zijn communiceerbaar met doelgroep
 • Uitspraken zijn onderbouwd met feiten en cijfers
 • Er zijn verrassende, inspirerende toekomstbeelden gepresenteerd
 • De verkenning faciliteert het gesprek over de toekomst
4

About the author

Foresight HQ Team

Leave a Comment