Link: http://www.wlo2015.nl/

De WLO scenario’s van PBL en CPB zijn een goed voorbeeld van scenario’s gebaseerd op prognoses:

 

Geciteerd van de website:

De studie ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’, kortweg WLO, is de basis voor veel beleidsbeslissingen op het gebied van de fysieke leefomgeving in Nederland. De WLO is opgesteld door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CPB (Centraal Planbureau).

Voor de WLO hebben onderzoekers van beide planbureaus trends en toekomstige onzekerheden verkend die van belang zijn voor de fysieke leefomgeving.

Op basis van de verkenning schetsen het PBL en het CPB twee mogelijke scenario’s:

  • Scenario Hoog combineert een relatief hoge bevolkingsgroei met een hoge economische groei van ongeveer 2% per jaar.
  • In scenario Laag gaat een beperkte demografische ontwikkeling samen met een gematigde economische groei van ongeveer 1% per jaar.

Vier thema’s uit de leefomgeving

Bij het onderzoek naar de ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving binnen scenario Hoog en Laag kijken de onderzoekers naar vier brede thema’s :

  • Regionale ontwikkelingen en verstedelijking
  • Mobiliteit
  • Klimaat en energie
  • Landbouw

About the author

Foresight HQ Team

Leave a Comment