Geciteerd van de website van het Planbureau voor de Leefomgeving:

De nu nog toenemende druk op de fysieke leefomgeving vlakt na 2020 naar verwachting af, doordat de bevolking dan minder snel zal groeien. Hierdoor neemt de extra ruimtevraag voor wonen, werken en mobiliteit af. Herstructurering en kwaliteit van woonwijken en bedrijfsterreinen is belangrijk. Een aantal knelpunten zal na 2020 juist urgenter worden. Zo zullen in bepaalde wijken, vooral in de grote steden, de sociale en leefbaarheidsproblemen de komende decennia naar verwachting toenemen. Dit is de belangrijkste bevinding uit een gezamenlijke studie ‘Welvaart en leefomgeving, een scenariostudie voor Nederland in 2040’ van het Centraal Planbureau, het Milieu-en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau.

Het rapport is te downloaden (klik)

Er is een website gemaakt waarop de resultaten online te lezen zijn

About the author

Foresight HQ Team

Leave a Comment